Door de geschikte biotoop en het voedsel dat in ruime mate beschikbaar is, leeft er een groot bestand aan bevers in Estland.
Zodanig veel, dat  er op moet worden gejaagd om de aantallen binnen de perken te houden.
Door de dammen die ze opwerpen, stromen beken en rivieren over en ze ondermijnen oevers waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Bevers worden van 1 augustus tot 15 april bejaagd.
De jacht vindt 's morgens en 's avonds plaats in de buurt van hun foerageer plekken of in de nabijheid van hun verblijfplaatsen.
De groep jagers dient uit minimaal 2 en maximaal 4 jagers te bestaan.

Wij kunnen arrangementen aanbieden voor 3 dagen jagen of 5 dagen jagen.
Als voorbeeld geven we hier een arrangement van 3 dagen jagen.
• 3 dagen jagen
• 4 overnachtingen in een guesthouse op basis van volpension, inclusief lunch
• u verblijft in twee persoonskamers
• inclusief vervoer van en naar Tallinn
• inclusief vervoer in het jachtgebied
• inclusief jachtlicentie
• begeleiding tijdens de jacht
• schoonmaken van de trofee
• Prijs per jager: € 1.100,00

Afschotprijzen bever: € 75,00 ongeacht de grootte.