De steenbok is de belangrijkste wild soort van Spanje. Er zijn vier ondersoorten: de Gredos, de Beceite, de Sierra Nevada en de Ronda-steenbok. De karakteristieke, vaak in liervorm gebogen trofeeën, zijn voor de jager erg interessant. De wildbestanden zijn erg goed en in tegenstelling tot vele andere landen, zijn doorgaans twee jachtdagen voldoende om een steenbok te schieten. De jachttijd is van begin augustus tot eind maart, echter de beste periode is de bronsttijd: november/december. Hoewel de Spaanse steenbok met een gewicht van 60-80 kg niet tot de zwaarste behoort, adviseren wij een kaliber van minimaal 30-06; u moet zich realiseren dat u op behoorlijke afstand zult moeten schieten. In onze arrangementen voor het jagen op steenbok is een trofee tot maximaal bronsmedaille inbegrepen. Schiet u een zwaardere bok dan betaalt u voor een zilvermedaille exemplaar een toeslag van € 1.500,-, voor goudmedaille een toeslag van € 2.500,-.

Sierra Nevada steenbok 
De Sierra Nevada in de provincie Granada is de hoogste bergketen van Spanje (3.500 meter) Hier is het belangrijkste verspreidingsgebied van de gelijknamige steenbok. Hij is kleiner dan de Gredos en de Beceite steenbok, zowel wat betreft gewicht, als de grootte van de trofee. De jacht is een klassieke bergjacht en een goede conditie is vereist. Er zijn echter ook delen van het revier die makkelijker begaanbaar zijn. De gemiddelde trofee lengte ligt tussen de 60 en 70 cm. 

Ronda steenbok
Dit is de kleinste van de vier soorten. De gemiddelde trofee bedraagt 50 – 55 cm. Natuurlijk komen ook grotere exemplaren voor. De hoorns wijzen naar achteren en lijken veel op die van de Alpen steenbok. De Ronda steenbok krijgt niet de zwart met grijze vacht zoals de andere steenbokken, hij blijft meer bruin van kleur. De Sierra de Ronda, westelijk van Malaga gelegen, geeft deze steenbok zijn naam. Dit gebergte is met een hoogte van 2000 meter niet erg hoog, maar het is erg onherbergzaam en met dicht struikgewas begroeid. Dit gebied vergt het een en ander van de conditie van de jager.!

Gredos steenbok
De “Gredos” is de op één na grootste steenbok van Spanje. Hij komt voor in het Gredos gebergte, 200 kilometer ten westen van Madrid. Het bestand aan steenbokken is daar erg groot en er komen kapitale bokken voor. Gejaagd wordt op een hoogte van 1.400-2.100 m. in een prachtig berglandschap. De noordelijke hellingen in dit gebied zijn goed begaanbaar, de zuidelijke hellingen zijn steil. De steenbokken brengen de middag door in de bosgedeelten hoger in de bergen, maar aan het eind van de middag verblijven ze op de zonnige lagere hellingen om te grazen. Hier is niet veel dekking en daardoor zijn de bokken gemakkelijk te spotten. De bokken worden hier op maximaal 200-250 meter geschoten. Trofeeën tot 80 cm zijn hier geen uitzondering.

Beceite steenbok
De “Beceite” is de grootste steenbok in Spanje.Hij is ook het doinkerst van kleur en heeft de grootste hoorns. Dze steenbok komt voor in de bergen van Beceite en Tortosa vlak bij de Middellandse zee tussen Tarragona en Murcia. De dichtbeboste lagere hellingen geven hier prima dekking voor de steenbokken. Ze zijn moeilijk te bejagen. Alleen gedurende de bronst verlaten de bokken de dekking op zoek naar vrouwtjes. In de bronst zijn de bokken te vinden dichtbij de vele grindwegen waarmee de bossen hier zijn ontsloten. Hierdoor zijn ze redelijk gemakkelijk te benaderen. Sterke bokken met een hoornlengte van 90 cm komen hier voor. Deze behoren dan ook tot de medaille klasse.